Samarbejdspartnere

Askov Møllehus samarbejder med

  • Sagsbehandlere i hjemkommune omkring §141-handleplan, økonomi, ind- og udslusning
  • Praktiserende læger omkring somatiske problemstillinger, blodprøver og årligt helbredstjek
  • Distriktspsykiatrien omkring psykiatriske problemstillinger, medicin m.m. (det er dog ikke alle beboere, der er tilknyttet distriktspsykiatien)
  • Psykiatrisk konsulent, der tilser de beboere, der ikke er tilknyttet distriktspsykiatrien
  • Hospitalspsykiatrien ved evt. indlæggelse
  • Somatiske sygehuse ved behov for somatisk indlæggelse
  • Andre speciallæger
  • Tandlæger
  • Fysioterapeuter, fodterapeuter o.lign.
Nyheder og aktiviteter

Lørdag d. 28. oktober er julemarked forberedelsesdag
Læs mere


Torsdag d. 16. november er der julefrokost
Læs mere


Lørdag d. 2. dec. har vi julemarked
Læs mere