Visitation

DSI bo- og arbejdstilbuddet Askov Møllehus er et kombineret § 107-104-tilbud og har 15 pladser. Herudover har vi 5 §104-pladser til eksterne borgere.

Alle kommuner kan henvise beboere til Askov Møllehus. Når en kommune har en borger, de mener kan have udbytte af et kortere eller længere ophold – og hvis vi har en ledig plads – laver vi en eller flere forsamtaler med borgeren, sagsbehandler og repræsentanter fra Askov Møllehus. Hvis vi er enige om, at borgeren kan have udbytte af et ophold og kan indgå i fællesskabet, laves der kontrakt og udregnes egenbetaling, inden beboeren flytter ind.

Nyheder og aktiviteter

Lørdag d. 28. oktober er julemarked forberedelsesdag
Læs mere


Torsdag d. 16. november er der julefrokost
Læs mere


Lørdag d. 2. dec. har vi julemarked
Læs mere