Værdigrundlag

Askov Møllehus arbejder ud fra 3 værdier:

Fællesskab

På Askov Møllehus har vi et forpligtende fællesskab. Det betyder, at personalet skaber en tydelig struktur i hverdagen, så ingen er i tvivl om rammerne. Det betyder også, at vi løfter i fælles ånd og hjælper, hvor vi kan se, der er brug for hjælp. Alle har et ansvar for at få dagligdagen til at fungere bedst muligt ud fra de evner, den enkelte besidder.

Åben dialog

Vi ønsker en åben dialog, hvor alle frit kan sige, hvad de mener og give udtryk for deres holdninger på en konstruktiv måde. Det er legalt at stille undrende spørgsmål til praksis, at udtrykke utilfredshed eller komme med forslag til ændringer. Vi synes, det er bedre at tale til hinanden end om hinanden.

Respekt

På Askov Møllehus er der en stor rummelighed. Vi respekterer hinandens forskelligheder og tror som udgangspunkt på, at alle handler ud fra de bedste intentioner. Vi lytter til hinanden og spørger ind til hinanden. Vi ser på dagligdagen med positivitet og bruger gerne humor i dagligdagen, hvor det er muligt.

Nyheder og aktiviteter

Uldplaider til salg! Plaiderne er specialfremstillet af ulden fra vores egne får, spundet på Hjeltholts Uldspinderi og produceret hos Acondria Plaidfabrik i Herning. De er meget lækre og bløde. Pris: 550 kr.