Organisation

DSI Bo- og arbejdstilbuddet Askov Møllehus er et fondsejet privat tilbud. Bygninger og jord ejes af Fonden Askov Møllehus. Vi lejer os ind i bygninger og har råderet over jorden.

Der er 2 bestyrelser, en for DSI og en for Fonden Askov Møllehus. Der er i alt 8 bestyrelsesmedlemmer og en personalerepræsentant. Der er et overlap i bestyrelserne, således at 4 bestyrelsesmedlemmer sidder i begge bestyrelser.

Bestyrelsen har ansat en leder, som refererer til bestyrelserne.

Bestyrelserne

Lone Hamborg, formand for bestyrelserne, jurist (DSI+Fond)

Lisbet Skov, socialpædagog, tidl. Byrådsmedlem i Næstved Kommune (DSI+Fond)

Jan Struer-Christensen, selvstændig erhvervsdrivende (VVS) og lokalbeboer (DSI+Fond)

Kirsten Kappel, lærer og lokalbeboer (DSI+Fond)

Dorthe Jepsen, socialrådgiver, konsulent inden for organisation (DSI)

Bodil Ring Brask, ergoterapeut, mangeårig erfaring inden for socialpsykiatri, ledelse og samarbejde kommune-region (DSI)

Elisabeth Vestergård, køkkenleder, personalerepræsentant (DSI)

Niels Vinther-Larsen, lærer, stedfortræder i DSI (Fond)

Personale

Der er 10 fastansatte udover leder og derudover er tilknyttet 3-4 vikarer. Det er en erfaren, stabil personalegruppe med meget lidt udskiftning.

Personalets faglige sammensætning er socialpædagoger, ergoterapeuter, lærere, sosu-assistent, sosu-hjælpere og personale med en faglig baggrund i.f.t. det arbejdsområde, de er tilknyttet. Der er løbende fælles efteruddannelser, ligesom der er individuelle efteruddannelser – f.eks. blev 2 medarbejdere uddannet NADA-instruktører for et par år siden.

Personalet har personalemøder, reflekterende teams, supervision og årlige personaledage.

Alle personaler er tilknyttet fagforeninger, som der er et godt samarbejde med. Vi har tiltrædelsesoverenskomst med FOA, SL og Økonomaforbundet.

Nyheder og aktiviteter

Uldplaider til salg! Plaiderne er specialfremstillet af ulden fra vores egne får, spundet på Hjeltholts Uldspinderi og produceret hos Acondria Plaidfabrik i Herning. De er meget lækre og bløde. Pris: 550 kr.